Трета годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции" 2016

Industrial Forum 2015

България става все по-предпочитана локация за установяване и разширяване на производства. Местни и чуждестранни компании от автомобилната, металургичната, химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други индустрии стартират нови проекти и разширения и/или модернизации на съществуващи такива. Динамиката при индустриалните инвестиции изисква все по-модерен и иновативен подход при планирането, проектирането, изграждането и управлението на производствената инфраструктура, за да бъдат промишлените компании максимално конкурентни. Същевременно оптимизацията на административните процедури свързани с реализацията на инвестиционните проекти и развитието на техническата инфраструктура са ключови фактори за подобряване на бизнес средата и стратегическото позициониране на България като атрактивна инвестиционна дестинация.

Основни акценти от програмата:

•   Икономика и инвестиции: индустриално строителство 2016
•   Експанзии и растеж – инвестиционни програми и актуални проекти 2016
•   Особености при изпълнението на индустриални сгради: спазване на специфичните изисквания на инвеститора, изпълнение в кратки срокове и гъвкавост в процеса на работа. Опитът на водещите строителни компании.
•   Координация, график, анализи: Ролята на проект мениджмънта в процеса на реализация на промишлени сгради.
•   Енергийна ефективност, постигане на максимална функционалност, качество и безопасност на работната среда и оптимизация на експлоатационните разходи чрез внедряване на интелигентни сградни решения и системи предназначени за индустриални проекти
•   Особености при архитектурата на индустриални сгради. Опитът на водещите архитекти.
•   Конструктивни предизвикателства: Принципи при избора на конструктивен модел за реализацията на индустриални сгради.